Общи условия

1. Общи условия

Условията за поръчка, доставка и плащане в silvermindrecords.com съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителя. SilvermindRecords.com е оторизиран от продуцентите/изпълнителите дилър на всички марки, предлагани в сайта, като всички те са с гарантиран произход и качество от продуцентите/изпълнителите. Ние гарантираме, че към момента на изпращане продуктите нямат недостатъци, които да намалят стойността им или годността им за употреба. Условията за поръчка, доставка и плащане съответстват на условията, посочени в Закона за защита на потребителите. Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящата уебстраница са запазени и са собственост на SilvermindRecords.com. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение. Авторските права над логата и имената на търговските марки, чиито продукти предлагаме, са собственост на продуцентите/изпълнителите. Silvermind Records не е финансова страна в покупко/продажбата на стоките в сайта, а само и единствено предоставя платформата за това.

2. Поръчка
Поръчки се приемат онлайн по всяко време на седмицата и денонощието и се обработват до 7 работни дни. Под снимката и описанието на всеки продукт има бутон „Добавяне в количката”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във вашата виртуална “кошница”. Съдържанието на кошницата се запазва, докато решите да преминете към покупка на стоките, като преди това може да го редактирате. Цената, която е посочена, е за един брой, в български лева, с включен ДДС и не включва стойността на доставката. На посочения от Вас e-mail адрес ще получите съобщение с всички данни за поръчката. Моля проверете дали сте го получили и ако не сте, се свържете с нас на silvermind.records@gmail.com. Поръчката се счита за потвърдена след получаване на потвърдителен имейл от наша страна.

3. Доставка
Поръчките се обработват до 7 работни дни, след което се изпращат до избран от вас офис на Еконт. SilvermindRecords.com си запазва правото да променя срока на доставка, като ви информира за това, при приемане на вашата поръчка. Поръчки, направени след 16:00 часа започват да се обработват на следващия ден. Цената за доставка до който и да е офис или адрес на Еконт се извлича автоматично от системата на Еконт и варира. За актуални тарифи на Еконт натиснете тук.  При наличие на обстоятелства, водещи до забавяне изпълнението на поръчката, клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти. При забавяне на доставката в рамките на 7 работни дни, SilvermindRecords.com не дължи неустойка на клиента. В такъв случай клиентът има право да откаже поръчката. При констатирани нарушения във външния вид на стоката се обърнете към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

4. Плащане
Чрез наложен платеж, като плащането се извършва директно на куриера, при получаване на поръчката. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и транспортните разходи, според посочените по-горе условия за доставка.

5. Гаранции
В случай, че доставената стока има фабричен дефект SilvermindRecords.com се задължава да ремонтира или замени повредената стока или да върне сумата на клиента.
Гаранционни срокове: 30 дни

За фабричен дефект се приема всяка една от следните повреди, при положение, че не са причинени умишлено или в следствие на неправилна употреба :

– отлепяне,

– разшиване,

– сцепване на подметката.

  • счупен диск
  • надраскан диск
  • спукана пластмасова опаковка на диск

Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на пратката. Максималния срок за отстраняване на дефекта, появил се през гаранционния период, е 30 дни. Гаранцията не е валидна в следните случаи: – повреди причинени умишлено или в следствие на неправилна употреба, – изтъркване или захабяване в следствие на екстремно натоварване, – пране в пералня, – сушене на висока температура. Посочените гаранционни срокове не важат за артикули с намалена цена. За такива случаи SilvermindRecords.com, си запазва правото да определи гаранционен срок за конкретната стока, като се задължава да го упомене при потвърждаването на поръчката.

6. Връщане на закупена стока
Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на silvermind.records@gmail.com, в срок не по-дълъг от 2 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети;
• клиентът съгласува със SilvermindRecords адреса, на който Silvermind Records желае да получи обратно стоката;
• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на SilvermindRecords адрес.
SilvermindRecords си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Лични данни
Информираност;
· Достъп до собствените си лични данни през профилът ви
· Коригиране (ако данните са неточни) – може да ги промените
· Изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен“) – чрез поисване с email на silvermind.records@gmail.com или отписване (unsubscribe) при получаване на мейл.
· Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
· Преносимост на личните данни между отделните администратори;
· Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
· Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
· Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

Задължения на администратора и обработващите лични данни спрямо новия Общ регламент за защита на данните:
Общият регламент за защита на личните данни:
• Обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност);
• Осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
• Определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в изрично посочените от регламента случаи, поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря;
• Уведомяване на надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и да документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т. ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението;
• Извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните;
• Провеждане на предварителна консултация с надзорния орган преди обработването, когато оценката на въздействието покаже, че обработването ще породи висок риск, ако АЛД не предприеме мерки за ограничаване на риска
• Прилагане на подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурност на данните. В регламента са посочени и конкретни технически и организационни мерки за сигурност, като:
− Псевдонимизация;
− Криптиране;
− Гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработване;
− Своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни в случай на физически или технически инцидент;
− Редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на техническите и организационните мерки.
− Сътрудничество с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи то регламента.

ВАЖНО!!
Silvermind Records събира само и единствено данни необходими за осъществяването на услугата в полза на клиента:
– две имена
– имейл
– телефон за уведомяване
– адрес за получаване или офис на куриер по избор