Синхронизационни права

Правото на автор, изпълнител и продуцент да разрешават използването на музика като фон, в съчетание и времево отношение с видео и изображения срещу заплащане се нарича синхронизация. Тя дава възможност музикални произведения да се използват и за озвучаване на:

– рекламни и имиджови видеоклипове;

– онлайн обекти като сайтове, онлайн флаш игри, социални мрежи и виртуални светове;

– филми и телевизионни предавания.

Този вид използване може да се договори по много различни начини, но винаги се регламентира с договор за синхронизация.

Когато е необходима музика за рекламен клип, обикновено продуцентите на клипа (най-често рекламните агенции) влизат в преговори с правопритежателя или негов представител. Ако песента е на известен автор, или автор, който не е представен от музикален издател, контактът обикновено се осъществява директно с него. Правата се регламентират с договор, а ако са нужни промени по самото произведение, те се съгласуват с авторите.

Друг вариант е използването от рекламни агенции на т.нар. музикални библиотеки. В сайтове като audiojungle.net, deviantart.com. Произведенията, публикувани на тези сайтове могат да се използват за всякакви цели, като се заплаща предварително зададена цена, или се договаря такава според случая. Недостатъци на този вид избор на песен за клип са:

– песните не са известни, няма асоцииране с изпълнителя;

– произведението може да се използва и другаде (обикновено лицензията е неизключителна);

Разбира се съществуват и предимства, като:

– богат избор

– ниска цена

Синхронизацията в онлайн обекти може да бъде договорена по аналогични начини, но най-често звуци и ефекти се вземат от банки с музика, а за основната мелодия се сключва договор с правопритежателите.

Синхронизацията във филми е по-особен случай. Често изборът на песен за филма за даден конкретен момент, зависи от визията на режисьора и се прави „в движение”. Основната музика на даден филм се пише специално, за което се сключва договор. Кратките песни в отделни кадри са обикновено известни песни, за които продуцента на филма влиза в преговори с представители на музикантите.

ВАЖНО! При синхронизация отново, по закон, се заплаща възнаграждение за всяко следващо използване на произведението. Т.е. за музикално произведение на даден автор, използвано в направата на филм, се дължат за всяко следващо показване на филма в кината, по телевижията и в интернет пространството.

АВТОР: Радо Михов

    Можем да ви съдействаме за следните изпълнители:

    Можем да ви съдействаме за следните лицензи: